Телефонна линия за родители

Телефонна линия за родители информира как да предпазят тийнейджърите от употреба на алкохол

Национална телефонна линия за превенция употребата на алкохол сред тийнейджърите стартираха неправителствената организация „Солидарност” и Съюзът на пивоварите в България. Тя е адресирана към родителите, а номерът, на който те могат да потърсят консултация всеки делничен ден между 10.00 и 16.00 ч., e 0888 991866.

Целта е да се предоставя информация по широк спектър от въпроси, свързани с превенцията и експериментирането с алкохол от подрастващи. Психолозите, които работят по проекта, ще съветват родителите как да разговарят с децата си за алкохола, кой е най-подходящият начин, по който да го запознаят с негативите от него; какъв да е подходът за превенция в семейството и извън него; как да реагират и какво да направят семействата при вече съществуващ проблем. Информация по темата ще може да се получава и чрез онлайн контакт на drugsinfo-bg.org.

„Активната ни подкрепа на информационната линия и проектите ни за намаляване вредите от злоупотребата с алкохол са продиктувани от отговорностите на бранша и гражданската ни позиция по тази чувствителна тема. Ние имаме съзнанието и капацитета да подпомогнем на родителите като намерим най-точните партньори с експертен и клиничен опит, които знаят как да работят по алкохолната превенция. Проучванията показват, че повечето семейства просто не са информирани към кого да се обърнат, за да получат адекватни съвети или да споделят притесненията си по темата „тийнейджърите и алкохола”, коментира главният секретар на СПБ Ивана Радомирова.

Действията на Съюза на пивоварите в посока разрешаване на подобен проблем са част от цялостната социално-активна политика на бранша. Години наред производителите на бира поддържат изключително високо ниво на саморегулация на рекламните комуникации, въвеждайки самоограничения и непрекъснат мониторинг върху посланията си към обществото.

Националният телефон е само една от активностите, предприети от Съюза на пивоварите в контекста на социалната отговорност. През 2010 г. браншовата организация стартира и кампанията „Родители, вие можете да повлияете. Разговоряйте с детето си за алкохола.” Партньор на тази инициатива е Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите – София (ПИЦ-София). Дейностите продължават и през 2011 г. с акцент върху практически съвети как възрастните могат да повлияят върху децата си така, че те да не бъдат изкушени да посягат към алкохола. Брошура с името на кампанията също дава информация на родителите как да са максимално ефективни в комуникацията с тийнеджърите с цел превенция.

Въпреки наскоро излязлата статистика на Световната здравна организация, че България е на 30-то място в Европа по консумация на алкохолни напитки, продължава тревогата, че те са достъпни за подрастващите, не се спазват законовите забрани в тази посока и превенцията е недостатъчна. За да се очертаят нагласите и очакванията на родителите към обществото и държавните институции, бизнеса, медиите и неправителствените организации по отношение употребата на алкохол от лица под 18 г., Съюзът на пивоварите възложи провеждането на специално изследване. Целта е да се анализират образователните и комуникационни похвати, които родителите използват, за да се даде допълнителна мотивация и фокус върху идеята на кампанията и нейното развитие.