Развитие на пивоварната индустрия в България през първите шест месеца на 2010 г.

В деня на своя професионален празник – Илинден, Съюзът на пивоварите на България (СПБ) организира пресконференция, на която представи на развитието на индустрията през първите шест месеца на 2010 г. и приоритетите за социална отговорност в бранша.

Стилът и обликът на съвременната пивоварна индустрия се характеризират с високо качество на продукцията, активен инвестиционен процес, възлизащ за първите шест месеца на годината на 19 200 000 лева, както и с високи стандарти за корпоративна социална отговорност и търговска комуникация с обществото. Пряката работна заетост в пивоварните предприятия е над 3000 човека.

През първите шест месеца на тази година членуващите в сдружението пивоварни компании общо са продали 2 431 878 хектолитра бира, което е с 4% по-малко от миналата година. По видове опаковки пазарът има ръст в продажбите в пластмасови бутилки и наливно пиво. Според статистиката на СПБ реализацията на бира в РЕТ бутилки е 1 281 451 хектолитра, в стъклени бутилки – 937 720 hl; кегове – 124 454 hl, кенове – 88 253 hl.

Произвежданите и дистрибутирани на местния пазар марки бира от членовете на Съюза на пивоварите са над 50, а броят на асортиментите надхвърля 85. Местното производство на 8 лицензни бранда е поредното доказателство за доверието на световните марки в добрите производствени практики и професионални умения, на българските пивовари. В тази насока продължават и независимите научни изследвания върху суровините и качествата на пивото като естествен продукт. Потребителите в най-активна възраст все повече се интересуват от този аспект на храните и напитките и 22% от тях категорично разпознават в пивото висококачествена натурална напитка.

По време на прес конференцията членовете на Съюза на пивоварите представиха току що стартирания проект за социална отговорност „Родители, вие можете да повлияете. Разговаряйте с децата си за алкохола”. Според проучване на Евробарометър за отношението към алкохола в страните от ЕС, 52% от българите считат, че превенцията срещу злоупотребата с алкохол е лична отговорност, а 43% - че е работа на институциите (5% - нямат мнение по въпроса). Тези нагласи мотивират членовете на Съюза на пивоварите да организират кампанията, която има за цел да информира родителите и да подпомогне институциите в превантивните дейности за защита интересите на децата от експериментиране с алкохол. Проектът е естествено продължение на саморегулаторните принципи и политики на членовете на СПБ „Болярка ВТ”, „Загорка”, „Каменица”, „Карлсберг България”, „Ломско пиво”.