Резюме за развитието на пивоварната индустрия в страната през 2009 г.

Днес Съюзът на пивоварите в България (СПБ) представи резултатите от дейността си и развитието на бирената индустрия през 2009 г.
Направените през 2009 г. вложения в производствени инвестиции, иновации, търговски марки, реклама, обучение и усъвършенстване на човешките ресурси на членовете на СПБ надхвърлят 66 000 000 лв.

През 2009 г. пивоварният сектор в страната продължи да предлага на своите потребители над 80 асортимента светли и тъмни видове бира, при изключително високо качество на продукцията. Въпреки кризата през годината на пазара излязоха два нови бранда бира - Диана,произвеждана от „Болярка ВТ” АД и марката Оптима, произвеждана от „Ломско пиво”АД. Другите новости на пазара са: PLS етикети за Heineken и Ring pull капачка за Ариана; нова разфасовка на Kamenitza Lev в 330 ml; нови етикети на Beck`s, бутилка Kamenitza с нов дизайн, Шуменско Премиум се предлага в PET бутилки от 2 л, а Шуменско тъмно вече е в няколко разфасовки - 0,5 л. стъклена бутилка, в РЕТ бутилка и наливно. Ломско пиво се предлага в нови бутилки от 0,5 л.стъкло и 1 л. РЕТ бутилки, а марката Мизия е в РЕТ бутилки от 2,5 л.; всички разфасовки Алмус са с нови етикети.

За 2009 г., членуващите в СПБ пивоварни компании са реализирали 4 872 480 хектолитра бира. Износът e 51 421 hl за Румъния, Македония, българските диаспори в страни от ЕС и САЩ. Подобно на другите сектори на бързооборотните стоки продажбите на бира също бяха повлияни от негативния ефект на стагнираната бизнес среда. По прогнозни данни на маркетингови агенции и СПБ, общо за страната през 2009 г. продажбите на бира имат спад от 11% в сравнение с 2008 г.
Според използваните опаковки пазарът на пиво е разпределен както следва в hl: стъклени бутилки – 42,5%; РЕТ – 48%; наливно пиво – 5,5%, кенове – 4%. За 2009 г. консумацията на глава от населението е 67 л., което е почти равно на нивото на консумация през 2006 г. Съотношението между студения и топъл пазар е 28% към 72%. Тенденцията на спад в продажбите на студения пазар се запазва през цялата година.

През годината пивоварната индустрия в страната е вложила в производството на бира около 100 000 тона малц, от които местното производство е приблизително 60 - 65 хил. тона. По данни на пивоварните компании, използваните в технологичния процес местни суровини и материали са както следва: малц – 65%; хмел – 20-25%; стъклени бутилки - 97%; етикети и капачки - 98%.

На пресконференцията Съюзът на пивоварите обяви, че и през 2010 ще продължи информационната кампания за българската бира, която има за цел да запознае потребителите с натуралните съставки и високото качество на произвежданите в страната видове пиво, както и с историята и ритуалите на бирената култура. Продължава прилагането и развитието на добрата практика на членовете на Съюза на пивоварите в саморегулацията на рекламите и маркетинг коммуникациите. Като част от приоритетите за социална отговорност в бранша през 2010 година пивоварният сектор ще продължи инициативите си по общоевропейските политики за намаляване вредите от злоупотребата с алкохол, отговорно шофиране и недопускане консумация на бира от лица под 18 г.