Пивоварният бранш е с най-високи осигурителни доходи

Пивоварният бранш е с най-високи осигурителни доходи сред производителите на храна и напитки

Секторът на пивоварната индустрия в България е с най-високи осигурителни доходи в хранително-вкусовата и питейна индустрия. Това показва справка на Националния осигурителен институт за първото полугодие на 2009 г. По този критерий пивоварният бранш заема водеща позиция сред общо 12 групи икономически дейности, свързани с производството на различни видове храни и напитки.

„Фактът, че пивоварната индустрия е с най-високите осигурителнидоходи в хранително-вкусовата и питейна индустрия напълно отговаря на корпоративната политика за социална отговорност на компаниите от този бранш”, коментира председателят на Съюза на пивоварите в България Владимир Иванов. „Социалната ангажираност винаги е била сред основните приоритети на производителите на бира в България, а официалната статистика го доказва. При днешните условия на криза, за нас е от още по-голямо значение да инвестираме в човешкия ресурс и високата технологична дисциплина, което гарантира европейското качеството на българското пивопроизводство. ”, допълва Владимир Иванов.

С близо 10% ще се увеличат минималните осигурителни прагове и през 2010 г. в пивоварния отрасъл. Това вече е договорено от синдикати и работодателите в бранша и се отнася за всички категории труд.

В момента броят на пряко заетите с производството на пиво и малц у нас е над 3000 души. Освен платените за тях към бюджета над 51 млн. евро за социални осигуровки и данъци, браншът генерира положителен икономически ефект и върху индиректно свързаните с производството на пиво дейности. Проучване на Ernst&Young за 2008 г., направено по поръчка на „Пивоварите на Европа” отчита, че през 2008 г. в свързаните с производството на бира стопански сектори пивоварите са вложили близо 156 млн. евро. От тях най-големи са стойностите за селското стопанство (пивоварен ечемик и хмел)– 29,35 млн. евро и в маркетинга – 30, 46 млн. евро.
Същият доклад на Ernst&Young отчита, че броят на заетите в спомагателни за пивоварната индустрия браншове у нас възлиза на 9 600 души. Най-голям е делът на
заетите в селското стопанство, услугите, транспорта и маркетинга.

По-рано тази година докладът на Ernst & Young информира, че за 2008 г. родната пивоварна индустрия в България е осигурила приходи от 190 млн. евро за държавния бюджет.

Според същото проучване, за 2008 г. 70% от продажбите на бира у нас са реализирани в магазинната мрежа и супермаркетите, като стойността на продажбите се равнява на 288,3 млн. евро, с ДДС. Останалите 30 % от консумацията на бира са реализирани в заведенията за хранене, бирарии, барове и кафенета, а сумата от продажбите възлиза на 290 млн. евро с ДДС.

В България има общо 11 пивоварни, от които 8 завода, управлявани от шест компании и 3 минипивоварни. Общият брой на пивоварните в Европа е 3 733. В челната тройка с най-голям брой пивоварни - 1 330, първо място заема Германия; втора е Великобритания - 667 пивоварни; трета Италия - 272.

***

През последните години биреният пазар в България е един от най-динамично развиващите се. Членове на Съюза на пивоварите в България са ”Болярка - ВТ” АД, “Загорка” АД, “Каменица” АД, “КарлсбергБългария” АД и “Ломско пиво” АД.