Втори тур “По пътя на българската бира”

14 Юли 2009 г., София. Проведе се вторият тур от обиколката „По пътя на българската бира”, организиран от Съюза на пивоварите в България. Обиколката включваше посещение на единствените в страната хмелови насаждения и фабриката за хмелов гранулат край Велинград, както и пивоварния завод Астика на Каменица АД в Хасково.

Пивоварна АстикаОколо 24, 5 млн лева ще бъдат инвестирани в пивоварна Астика тази година, съобщи по време на обиколката Калин Михайлов, мениджър на завода. През 2009 г. ще бъде открита новата линия за бутилиране на бира в стъкло с капацитет от 50 000 бутилки на час – най-голямата такава линия в бранша. Към момента пивоварната осигурява работни места на 277 души и планира разкриване на нови 17 работни места в днешните времена на криза. Заводът Астика
разполага с производствени мощности от над 1 милион хектолитра годишно, както и малцерай с капацитет от 12 500 т. на година. Освен Астика, в пивоварната в Хасково се произвеждат и някои от разфасовките на марките Каменица, Бургаско, Славена, Staropramen, Beck’s и Stella Artois. За периода от 1997 г. до 2008 г. инвестициите на Каменица АД в пивоварната надхвърлят 27 милиона лева.

Пивоварна АстикаВ рамките на втория тур от обиколката бяха посетени и единствените в страната хмелови насаждения и фабриката за хмелов гранулат край Велинград на Булхопс. Булхопс е основана като група фирми, специализирани в отглеждането на хмел, в производството и дистрибуцията на хмелов гранулат и хмелови продукти. Компанията има хмелови полета в околностите на Велинград и Ракитово, засадени с американските сортове Nugget (Нагет), CFJ 8, Cascade (Каскейт) и Chinook (Чинук). Продукцията на компанията се реализира както на вътрешния, така и на международния пазар, като износът е насочен основно към Германия, Русия, Украйна, Молдова, Грузия, Сърбия и Македония. Булхопс разполага с машини и съоръжения за обработка, напояване, прибиране, сушене и складиране на хмела. Фабриката за хмелов гранулат тип 90 е снабдена с поточна линия "Probst" и високотехнологично оборудвана лаборатория за контрол, анализ и сертифициране на хмел и хмелови продукти.

Хмелови полетаИнициативата «По пътя на българската бира» се провежда за първи път у нас от браншова организация и е изцяло в услуга на потребителите. Идеята е да се проследи прилагането на добрите практики в целия процес на производство на бира – от самите суровини до излизането на готовия продукт на пазара. В рамките на инициативата ще бъдат посетени пивоварните заводи на Болярка ВТ, Загорка АД, Каменица АД, Карлсберг България и Ломско пиво, както и хмеловата фабрика на Булхопс.

***

През миналата година вложенията в бирения сектор надхвърлят 90 милиона лева, произведени са 5 360 000 хектолитра пиво и е платен акциз, възлизащ на 84 815 000 лв. Въпреки икономическата криза, пивоварната индустрия в България и спомагателните й сектори продължават да инвестират в нови технологични линии, машини и апарати, опаковки и екосъобразни дейности. Естествените суровини и високото качество на произвежданите и дистрибутирани в страната над 80 асортимента пиво отговарят както на всички европейски регламенти и изисквания за безопасност на храните, така и на все по-взискателния вкус на българските потребители.
Като социално отговорни корпоративни граждани в своите рекламни и маркетингови комуникации пивоварните компании прилагат саморегулаторни принципи, които имат за цел да възпитават култура на умерена консумация на бира като част от съвременния стил на живот.