Проведе се първата обиколка “По пътя на българската бира”

В края на миналата седмица се проведе първият тур от инициативата “По пътя на българската бира”, организиран от Съюза на пивоварите. Обиколката включваше градовете Лом, Велико Търново и Шумен, където бяха посетени пивоварните на Ломско пиво АД, Болярка ВТ АД и пивоварната Шуменско пиво на Карлсберг България.

Това бе първият от общо три тура, които предстоят да се проведат през летния сезон. Целта е да се обиколят всички пивоварни на членовете на Съюза на пивоварите, за да се представят технологичният процес, оборудването, иновациите и добрите производствени практики, прилагани от бирените компании. Въпреки икономическата криза, пивоварната индустрия в България продължава да инвестира в нови машини, бутилиращи линии, опаковки, екологосъобразни дейности.

За първи път по време на обиколката бяха показани два нови апарата, каси, бутилки и етикети на Ломско пиво. С тях тази година пивоварната посреща своята 115-та годишнина. Пивоварната в Лом разполага с производствени мощности за 150 000 хектолитра бира годишно и предлага на родните потребители 11 асортимента под марките Almus, Шопско пиво, София и Мизия.

Технологично оборудванеДоказателство за високото ниво и модернизация на родната пивоварна индустрия е и пивоварната на Болярка ВТ във Велико Търново. Заводът разполага с производствени мощности от 1 000 000 хл. пиво годишно, като през изминалата 2008 г. компанията реализира най-големия износ на бира от страната с общо над 44 000 хектолитра. До 2007 г., когато пивоварната отбелязва своята 115-та годишнина, в технически и технологични нововъведения са инвестирани над 74 милиона лева, което превръща пивоварния завод в един от най-модерните у нас и на Балканите. В Болярка ВТ се намира и единственият у нас Дом на бирата, в който бе проведена специална дегустация на произвежданите от пивоварната марки – Болярка, King’s, Kaltenberg, Shweik и уникалната за страната вайс бира - Болярка вайс.

Близо 2 милиона хектолитра годишно са общите производствени мощности на пивоварните заводи на Карлсберг България в Шумен и Благоевград. През изминалата година компанията инвестира близо 9 млн. лева в реконструкции и оптимизации на пивоварната Шуменско пиво. Същата година Карлсберг България постига пазарен дял от 26,7 % и отбелязва ръст на реализираните обеми пиво от 8,1 % спрямо 2007 г. Освен Шуменско, Карлсберг България предлага на българския пазар още една традиционна собствена марка - Пиринско, както и лицензионните Carlsberg, Tuborg Green, Tuborg Christmas Brew, Tuborg Lemon, Holsten, Budweiser Budvar и енергийната напитка Battery.

По време на следващите бирени турове предстои да бъдат представени пивоварните заводи на Загорка АД и Каменица АД, както и хмеловите фабрики във Велинград. Естествените суровини и високото качество на произвежданите и дистрибутирани в страната над 80 асортимента пиво отговаря както на всички европейски регламенти и изисквания за безопасност на храните, така и на все по-взискателния вкус на българските потребители.

През миналата година вложенията в бирения сектор надхвърлят 90 милиона лева; произведени са 5 360 000 хектолитра пиво; платен е акциз, възлизащ на 84 815 000 лв. Като социално отговорни корпоративни граждани в своите рекламни и маркетингови комуникации пивоварните компании прилагат саморегулаторни принципи, които имат за цел да възпитават култура на умерена консумация на бира като част от съвременния стил на живот.