Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Термин Описание
АБСОЛЮТНА МАСА

качествен показател за пивоварния ечемик и малц, които отразява теглото на 1000 зърна в грамове. Зависи от едрината и плътността на зърната.

АЛКОХОЛ

(от араб. al-kuhl - фин прах) - производни на въглеводородите, съдържащи в молекулата си една, две или повече хидроксилни групи.

АЛКОХОЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

процентната концентрация на етилов алкохол във водно-алкохолните смеси. Може да се изразява както в тегловни, така и в обемни проценти.

АМИЛАЗНА АКТИВНОСТ

важен показател за качествата на малца. За неговото определяне се използват два метода: Виндиш-Колбах и Линтнер.

АНТИОКСИДАНТИ

инхибитори на окислението, химични съединения, забавящи или преустановяващи окислителните процеси. Механизмът на действието им се състои в свързване на различни по състав радикали, които играят важна роля в кинетиката на пренасяне на кислорода.

АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА

витамин С - безцветно кристално вещество с кисел вкус. Използва се като антиоксидант.

БАГРИЛА

вещества, причиняващи оцветяване на предметите, в частност на растенията и суровините от растителен произход, използвани в производството на напитки.

БЕЗАЛКОХОЛНО ПИВО

пиво с незначително алкохолно съдържание под 0,5 об.% Може да бъде получено по различни технологии.

БЕЛТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА

високомолекулни органични съединения, които могат да се разглеждат като полимерно свързани аминокиселини. Те са главна съставка на живата материя.

БИОЛОГИЧНА СТАБИЛНОСТ

свойство, характеризиращо устойчивостта на пивото към развитие на болестоворни микроорганизми, което е в състояние да предизвика влошаване на потребителските качества и търговския вид.

БИРА

(итал. Birra, лат. Bibere - пия) - виж пиво.

БУТИЛИРАНЕ НА ПИВО

технологична операция, състояща се в разливане на готовата напитка в бутилки.

БУТИЛИРАЩИ АВТОМАТИ

автоматични и полуавтоматични агрегати за пълнене и затваряне на бутилки.

БУТИЛКОВА ПАСТЬОРИЗАЦИЯ

технологична операция, прилагана непосредствено след бутилирането с цел стабилизиране против биологични помътнявания. Състои се в постепенно нагряване, поддържане на определена температура в рамките на предварително зададен период от време и охлаждане.

ВАРЕНЕ

технологичен процес при производството на пиво. Провежда се във варилен апарат.

ВАРИЛЕН АПАРАТ

служи за варене на пивната мъст с хмела или хмелов продукт, при което се осъществява и нейната стерилизация.

ВИТАМИНИ

(от лат. vita - живот) - група органични съединения с разнообразна химична природа, които в нищожни количества са жизнено необходими за човешкия и животинските организми. Играят роля на биологични катализатори на реакциите, протичащи в живата клетка и участват в състава на ензимните системи, управляващи обмянатта на веществата в организма.

ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ПИВОПРОИЗВОДСТВОТО

отпадни продукти от производството на пиво, които могат да се оползотворят.

Page:  1 2 3 4 5... Next »

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow