Саморегулация на търговските комуникации Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти

Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти

Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти на обединените в “Съюз на пивоварите в България” производители на пиво

Обръщение на производителите на пиво, обединени в “Съюз на пивоварите в България”

“Съюзът на пивоварите в Р България” (СПБ) е представителната организация на пивоварната индустрия в страната. С настоящия документ ние приемаме общ Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти, който е в пълно съответствие с духа и философията на всички принципи и правила, утвърдени от “The Brewers of Europe” (“Пивоварите на Европа”) - най-престижната и авторитетна европейска международна организация в нашата промишленост.

Като част от европейското семейство на производителите на пиво, СПБ прилага достиженията на саморегулаторната система на обединените в “The Brewers of Europe” национални асоциации на страните-членки на Европейския съюз, Норвегия, Швейцария и сродните сдружения на държави, които са в процес на присъединяване към ЕС. Изцяло споделяме приоритетите, произтичащи от международноприетите принципи за отговорна търговска комуникация за всички видове напитки със съдържание на алкохол, известни като “Стандарти на Амстердамската група” (“TAG Standards”).

Ние, членовете на СПБ, напълно съзнаваме отговорностите, които имаме по отношение на обществото, особено важна част от които са маркетинг-посланията и внушенията в посока създаване култура на употребата на пиво, като част от умерения и здравословен начин на живот. Пивоварната индустрия доказа и продължава да доказва, способността си да управлява стопанската си дейност отговорно, чрез прилагането на принципите на саморегулация на търговската си комуникация и активно да популяризира най-високи етични стандарти.
Саморегулацията е цялостна концепция, а не просто отделен модел. Тя е философия и визия за развитието на пивоварния отрасъл в комуникацията му с обществото. Ние ясно осъзнаваме, че задължението за приемане на отговорностите в този процес се поделя между всички участници в него – рекламодатели - рекламни агенции – медии. Но в центъра на всеобщия интерес е пълнолетният потребител и той трябва да бъде насърчаван да консумира нашите продукти отговорно и да ги използва умерено.

С приемането на този Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти, ние не само даваме своя ефективен принос за възпитание на култура на умерена консумация на пиво, но изразяваме увереността си, че именно със спазването на правила за саморегулация, ще се постигнат общественозначими цели, без да се използват рестриктивните механизми на държавното администриране.

Като отговорни производители ние гарантираме, че нашият маркетинг е насочен само към пълнолетни лица и се осъществява със загриженост, умереност и внимание, така че да не провокира към безотговорна консумация на пиво.

“Болярка - ВТ” АД

“Загорка” АД

“Каменица” АД

“Карлсберг-България” АД

“Ломско пиво” АД

“Пивоварна София” АД

“Агрима” АД

“Тримекс-сервиз” АД

01.02.2005 г. гр. София

Основни принципи на отговорната търговска комуникация на пивоварите в България

Основните принципи на отговорната търговска комуникация на пивоварите в България са подготвени с дължимия респект и обществена отговорност. Приетите правила се основават на добросъвестност, равнопоставеност и безпристрастност. Рекламата, спонсорството и събитията за промоциране на пиво трябва да са законосъобразни, честни, почтени и да са в съответствие с общоприетите норми за лоялна конкуренция и добра бизнес-практика. Никакви обстоятелства не могат да провокират игнорирането на тези принципи и да предизвикват неетично отношение към публиката; нарушаване на стандартите за благоприличие и добър вкус, както и по никакъв начин не трябва да оронват човешкото достойнство и чест.

Производителите на пиво в страната, обединени в Съюза на пивоварите в България, прилагаме следните основни принципи за търговска комуникация, включваща рекламата, спонсорството и събитията за промоциране на пиво:Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow