Публикации

Публикации на Съюз на пивоварите в България

 • Как да предпазим детето си от престъпление. Наръчник за родители – София, 2014.- 24 с.

Научи повече

 • Вие можете да повлияете. Разговаряйте с детето си за алкохола. Съюз на пивоварите в България Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София, София 2010-28с.

Научи повече

 • Петров, Величко. История и развитие на пивоварната промишленост в България 1848-1993: Величко Петров, Йордан Платиканов, Стамат Манчев.- С: График АМАТ, 1996.- 320 с.

Научи повече

 • Препоръки за добра хигиенна практика като част от добрата производствена практика. Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки в пивоварната промишленост: Съюз на пивоварите в България.- С: СПБ, 2002

Изданието се разпространява на CD срещу заплащане.

 • История и развитие на пивоварната промишленост в България. Преструктуриране на индустрията 1991-2005: Съюз на пивоварите в българия .- С: Акцент 96, 2006.- 216 с.

Научи повече

 • Саморегулация на търговските комуникации. Пивоварната индустрия – отговорен бизнес за отговорни потребители: Съюз на пивоварите в България.- С: СПБ,2008.-16 с.

 • Европейският проект за обществена отговорност – приоритет на саморегулацията в пивоварната индустрия. Добра практика за отговорни търговски комуникации: Съюз на пивоварите в България.-С:СПБ,2008.-135 с.

Научи повече

 • Ръководство за добра практика в пивоварната индустрия (ДПП) и система за анализ на опасностите и критичните контролни точки (НАССР): научен колектив и Съюз на пивоварите в България – С: СПБ, 2006. – 48 с.

Научи повече

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow