Новини Приносът на българските пивовари не се определя само от икономическите показатели за развитието на сектора

Приносът на българските пивовари не се определя само от икономическите показатели за развитието на сектора

 

Съюзът на пивоварите в подкрепа на семейния спорт

Пресконференция на СПБПивоварният сектор генерира значителна добавена стойност към българската икономика чрез директната и индиректна работна заетост, високото ниво на инвестиции и плащанията към държавния бюджет. За полугодието на 2013 г. вложенията за бизнес развитие на всички членове на СПБ надхвърлят 30 милиона лева. В производството на пиво и малц са заети 2500 човека, а в свързаните сектори на доставчиците – над 8 000 човека. За производството на бира годишно се преработват около 120 000 тона пивоварен ечемик и над 450 тона натурален хмел и хмелови продукти. През 2012 г. в страната са произведени 50 хил. тона малц.

Според Ивана Радомирова, главен секретар на Съюза на пивоварите, икономическият и социален принос на пивоварните компании не се определя само от цифрите за развитието на сектора. „За нас са водещ приоритет и инициативите ни за социална отговорност: от партньорството ни със синдикатите и добрите трудови практики до проектите с принос към общността. Изключително сме удовлетворени, че продължава подкрепата на всички пивоварни дружества за кампанията „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат”, която има за цел да насърчи масовия спорт и да даде алтернатива на семействата, тийнейджърите да не експериментират с алкохол. Явно усилията ни в тази посока дават резултат, тъй като по данни на агенция „Ипсос България” вече 18% от пълнолетните българи знаят за проекта, като най-голяма информираност е постигната в най-важната за нас целева група – хората между 30 – 39 години.” – коментира Радомирова.
Тази кампания на Съюза на пивоварите е единствената, чрез която България участва в платформата на Европейската комисия „Форум за алкохол и здраве”. Очакванията са инициативата на българските пивовари да бъде оценена като добра европейска практика в подкрепа на Европейската стратегия за намаляване вредите от алкохола.

Допълнителна информация за СПБ:

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната организация на всички бирени компании в страната. Производствено-техническият капацитет на членовете на СПБ включва: 8 завода за производство на бира, собственост на: ”Болярка - ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, „Загорка” АД, „Каменица” АД, „Карлсберг България” АД, „Ломско пиво” АД; 2 самостоятелни предприятия за производство на малц, една фабрика за производство на хмелов гранулат, 2 бирарии-минипивоварни, два научни института и 11 фирми-доставчици на материали и оборудване за пивоварната индустрия.

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow