Новини Иновациите в пивоварната индустрия спестяват 8 милиарда литра вода и намаляват емисиите на СО2 със 7,1%

Иновациите в пивоварната индустрия спестяват 8 милиарда литра вода и намаляват емисиите на СО2 със 7,1%

 

Пивоварите в Европа имат съществен принос за устойчивото развитие на околната среда, показва независим доклад на холандски (КВА Бедрийфсадвизеурс Б.В.) и британски (Кампден БРИ) консултанти. Направените заключения са на база получени данни от 156 компании, които произвеждат 62% от бирата в Европа.

Европейските пивоварни имат в портфолиото си над 40 хиляди вида и марки пиво. Всички те съдържат натурални съставки от най-високо качество. Ето защо пивоварната индустрия в много голяма степен зависи от естествените ресурси – както от тяхното количество, така и от тяхното качество. От ключово значение е водата, енергията, вторичните продукти, производствените отпадъци и отпадъците от опаковки да бъдат разумно и устойчиво управлявани.

В състава на бирата водата е около 90%. Според въведените иновационни технологии и структурата на пивоварния сектор в отделните страни за производството на 1 литър бира са необходими от 2,5 до 6,5 литра вода. В България тези стойности са около 4,5 литра при средни за Европа 4,2 литра. Анализът показва, че за последните 2 години европейските пивовари са успели да намалят употребата на вода в производството си с приблизително 4.5% за литър бира. През 2010 са спестени около 8 милиарда литра вода – или количеството, необходимо за производствения процес на още 32 средни по размер пивоварни с капацитет 500,000 хектолитра годишно.

В периода от 2008 до 2010 година пивоварите са изразходвали 3.8% по-малко енергия за производството на литър бира, а това води до спад в емисиите на СО2 със 7.1%. За сравнение, това количество въглероден диоксид се равнява на изгорелите газове от 175 000 автомобила за 10 000 изминати километра. Пивоварната индустрия в Европа намалява и отпадните води от производствения процес с 6.9%.

Продължава използването на вторични продукти от пивоварството като фураж в животновъдството. Само за 2010 г. са оползотворени 6 000 000 тона за храна на животни. Друга част от вторичните продукти се използва за производството на биогаз. Отчетените в доклада количества зелена енергия са със 7% повече от 2008 г. Опаковките са от изключително значение за запазване на качеството и вкуса на бирата. Повсеместна е тенденцията пивоварите да намаляват отпадъците от опаковки, фокусирайки се върху използването на бутилки за многократна употреба (24,5%), намаляване на теглото на опаковките и използване на рециклируеми материали.

Заключението на доклада е, че пивоварният сектор на Европа използва все по-ефективно зелени технологии, постоянно намалява вредното въздействие върху околната среда, повишава ефикасността при употребата на енергия, вода и суровини, и намалява вредните емисии и отпадъци. Дадените примери сочат, че няма стъпка в пивоварния процес, която да не е показала подобрение в екологична посока.

Пълният доклад можете да намерите тук: http://www.brewersofeurope.org/asp/publications/index.asp

За съюза на пивоварите в България

Съюзът на пивоварите в България е представителната организация на производителите на бира, малц и хмел в страната. Членове на сдружението са „Болярка ВТ” АД, „Загорка” АД, „Каменица” АД, „Карлсберг България” АД, „Ломско пиво” АД и техните доставчици на суровини, оборудване и материали.

За Пивоварите на Европа:

Повече от половин век Пивоварите на Европа със седалище в Брюксел е гласът на пивоварния сектор пред всички европейските институции и международни организации. Организацията е основана през 1958 г. и има 28 члена, сред които националните асоциации на пивоварите от страните на Европейския съюз, Норвегия, Швейцария и Турция. Съюзът на пивоварите в България е член на организацията от 2008.

За КВА Бедрийфсадвизеурс Б.В.

КВА Бедрийфсадвизеурс Б.В. е бизнес консултантска компания, специализирана в сферите енергетика, води, почви, околна среда, здравеопазване, безопасност и качество. КВА има богат опит в пивоварния сектор във връзка с енергийната ефективност, намаляване на разходите на вода и ресурси.

За Кампден БРИ

Кампден БРИ е най-голямата независима британска организация, която прави изследвания и развива нови продукти за хранителната индустрия, осигурява технически и информационни услуги във връзка с безопасността и качеството на продуктите, ефикасност на процесите и иновативни решения.

За допълнителна информация:

Ирина Илиева
„Връзки с обществеността”
Агенция Euro RSCG Sofia
Т: 02/400 94 12
М: 0885/ 650 002
Е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow