Използвани суровини

Използвани суровини - Страница 2

При съвременното развитието на пивоварната промишленост, което се характеризира със силно изразена тенденция за повишаване на икономическите показатели, проблемът за по-пълното оползотворяване на хмела е обект на различни проучвания. В следствие на това са разработени технологии за преработка на хмела в различни продукти – хмелови гранулати и екстракти.

Пивни дрожди

Получаването на пиво като естествено газирана алкохолна напитка е немислимо без използването на пивоварни дрожди. Те са микроорганизмите, благодарение на които е възможно осъществяването на алкохолна ферментация, съответно образуването на алкохол, въглероден диоксид и други метаболити, които от своя страна допринасят за вкусовото и ароматично формиране на пивото.

Дълго време в миналото ферментацията се е считала за чисто химичен процес, без въобще да се свързва с наличието на каквито и да е микроорганизми. Чак след откриването на микроскопа става възможно развитието на микробиологията, което допринася значително за обогатяване на знанията по отношение на ферментационния процес.
С развитието на микробиологията става ясно, че за да бъде провеждана контролирана и стабилна ферментация, е необходимо използването на дрожди от един род, вид и щам. Това обаче става възможно чак след като датския учен Хансен открива метод за изолиране на чисти култури дрожди от единични клетки. Оттогава насам, в пивопроизводството и до днес се използват основно селекционирани щамове пивни дрожди, принадлежащи към семейство Saccharomycetaceae, род Saccharomyces и видовете Saccharomyces cerevisiae и Saccharomyces carlsbergensis.

С развитието на микробиологията става възможен и строгия подбор на всеки щам дрожди предназначен за конкретен асортимент пиво. Той се осъществява чрез проучване на редица свойства на дрождите – ферментационна активност, размножителна способност, флокулация, метаболизъм, устойчивост на автолиза и други.
Характерно за пивоварните дрожди е че те могат да бъдат използвани последователно няколко пъти. Това обаче налага и създаването на специална инсталация за чиста култура пивни дрожди. Чрез нея се осъществява развитието и съхранението на всеки специфичен щам. Понеже запазването на свойствата на дрождите е от първостепенно значение, то във всяка една пивоварна е налице стриктен микробиологичен контрол в инсталациите за чиста култура, както и при измиването и дезинфекцията на тръбопроводи и ферментационни апарати.Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow